Skip to content

Emilshus nytecknar och förlänger hyresavtal i Växjö om totalt 6 200 kvm

Emilshus har tecknat nytt hyresavtal med Griffel avseende lokaler för kontor och lager samt förlängt och nytecknat hyresavtal med KraftPowercon, båda i Växjö. Totalt årligt hyresvärde uppgår till cirka 7,5 Mkr och genomsnittlig avtalslängd är 8,5 år.  

Hyresavtalet med it-bolaget Griffel om 1 400 kvm i fastigheten Lågan 22, löper från första kvartalet 2024 då hela fastigheten ska genomgå renovering under 8 månader med start under andra kvartalet 2023.

Emilshus befintliga hyresgäst, kraftteknikbolaget KraftPowercon, förlänger sitt befintliga hyresavtal om 2 300 kvm i fastigheten Snörmakaren 1 och tecknar även ett nytt hyresavtal om 2 500 kvm avseende nya lokaler i fastigheten Rättaren 8.

"Vi gläds med befintliga och nya hyresgäster när dessa utvecklas och Emilshus kan bistå med lokaler för expanderande verksamheter. Uthyrningarna är ett resultat av vårt kontinuerliga och strukturerade arbete med att hitta nya hyresgäster och förlänga hyresavtal”, kommenterar Jakob Fyrberg, VD för Emilshus.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

  

Om Emilshus
Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med Småland som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per den 31 december 2022 till cirka 786,1 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 125 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm sedan juni 2022. Läs mer på emilshus.com.