Skip to content

Emilshus obligation tas upp till handel den 5 februari 2020

Fastighetsbolaget Emilshus AB AB (publ) (”Emilshus”) offentliggjorde den 31 januari 2020 ett prospekt avseende ett obligationslån om 300 MSEK inom ett rambelopp om 500 MSEK. Lånet är icke säkerställt och löper till 2022. I pressmeddelandet rapporterades även om Emilshus avsikt att ansöka om notering av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm.

Nasdaq Stockholm har godkänt Emilshus ansökan om upptagande till handel av obligationerna och första handelsdag är planerad till i morgon, onsdagen den 5 februari 2020. Per dagens datum har obligationer till ett värde om 300 MSEK emitterats inom ramen för obligationslånet.

Prospektet avseende obligationslånet godkändes av Finansinspektionen den 30 januari 2020 och finns tillgängligt på Emilshus hemsida, emilshus.com.

Vetlanda den 4 februari 2020

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD

E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com

Telefon: +46 70 593 95 96

 

Denna information är sådan som Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 februari 2020, kl. 16.00 CET.

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbeståndet uppgår per januari 2020 till cirka 228 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 50 fastigheter inom segmenten lätt industri/logistik, kontor och handel.