Skip to content

Emilshus offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av obligationer vid Nasdaq Stockholm

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus”) emitterade den 27 november 2019 icke säkerställda obligationer om 300 MSEK inom ett rambelopp om 500 MSEK. Obligationslånet är icke-säkerställt och löper till 2022.

Emilshus avser att ansöka om notering av obligationerna på NASDAQ Stockholm Corporate Bond List. Inför att obligationerna noteras har Emilshus upprättat ett obligationsprospekt. Prospektet har idag den 31 januari 2020 godkänts av Finansinspektionen och kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se, samt på bolagets hemsida, emilshus.com.

Vetlanda den 31 januari 2020

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD

E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com

Telefon: +46 70 593 95 96

Denna information är sådan som Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2020-01-31 januari 2020, kl. 13.00 CET.

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbeståndet uppgår per januari 2020 till cirka 228 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 50 fastigheter inom segmenten lätt industri/logistik, kontor och handel.