Skip to content

Emilshus offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina gröna obligationer vid Nasdaq Stockholm

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus”) emitterade den 14 april 2022 seniora icke säkerställda gröna obligationer om 400 mkr inom ett rambelopp om 1 000 mkr (”Obligationerna”). Obligationerna har en löptid om tre år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 525 baspunkter.

Enligt obligationsvillkoren har Emilshus åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer. Bolaget har med anledning av detta upprättat ett noteringsprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats emilshus.com och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Ansökan om upptagande till handel kommer att lämnas in och första dag för handel i Obligationerna beräknas bli omkring den 18 maj 2022.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com  
Telefon: 0705-93 95 96

Jonas Karlsson, CFO
E-post: jonas.karlsson@emilshus.com  
Telefon: 0736-00 74 81

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 16 maj 2022 klockan 18:00 CEST.

 

 

Om Emilshus
Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med Småland som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per mars 2022 till cirka 594 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 102 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus preferensaktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på emilshus.com.

Emilshus Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399.

 

Emilshus – Fabriksgatan 1A – 574 38 Vetlanda – emilshus.com