Skip to content

Emilshus offentliggör utfallet av erbjudandet om teckning av B-aktier – handeln i Emilshus B-aktier och preferensaktier på Nasdaq Stockholm påbörjas idag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Läs fullständigt pressmeddelande på: https://emilshus.com/borsnotering-2022

 

Denna information är sådan information som Fastighetsbolaget Emilshus AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2022, kl. 07:30 CEST.

 

För ytterligare information:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com  
Telefon: 0705-93 95 96

Emilshus – Fabriksgatan 1A – 574 38 Vetlanda – emilshus.com

 

Emilshus Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399.