Skip to content

Emilshus senarelägger årsstämman

Styrelsen i Emilshus har valt att senarelägga årsstämman till den 11 juni kl. 13.00. pga pågende coronapandemi.

Valet att senarelägga årsstämman baseras på respekten för de närvarandes hälsa samt att Emilshus på ett bättre sätt kan bedöma effekten av rådande pandemin.

Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 18 maj. Emilshus återkommer med kallelse till årsstämman senast den 11 maj.

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD

E-mail: jakob.fyrberg@emilshus.com

Telefon: +46 70 593 95 96