Skip to content

Emilshus stärker Nydala handelsområde i Vetlanda genom att nyteckna och förlänga hyresavtal om totalt 3 700 kvm

Emilshus har tecknat ett nytt hyresavtal med Clas Ohlson avseende butikslokaler i fastigheten Kolmilan 1, Vetlanda, samt förlängt hyresavtal med Jysk och Intersport i samma fastighet. Totalt årligt hyresvärde för de tre hyresavtalen uppgår till cirka 3,2 miljoner kronor och genomsnittlig avtalslängd är cirka 9 år. 

Det nya hyresavtalet med Clas Ohlson om cirka 1 500 kvm löper från 1 mars 2024. De befintliga hyresgästerna Jysk och Intersport förlänger sina hyresavtal avseende 1 200 kvm respektive 1 000 kvm.

”Det är glädjande att Emilshus har förlängt hyresavtalen med två befintliga hyresgäster samtidigt som vi stärker butiksmixen i Nydala handelsområde genom att välkomna Clas Ohlson som ny hyresgäst. Vi fortsätter att arbeta aktivt med att vidareutveckla Nydala och för dialoger med fler handelsaktörer som vill etablera sig i området”, kommenterar Jakob Paljak, Operativ chef för Emilshus.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

Jakob Paljak, Operativ chef
E-post: jakob.paljak@emilshus.com
Telefon: 0739-35 93 43

 

Om Emilshus
Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per den 30 juni 2023 till cirka 791 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 126 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

Emilshus – Storgatan 10 – 352 31 Växjö – emilshus.com