Skip to content

Emilshus stärker organisationen inom redovisning, affärsutveckling och fastighetsadministration

Emilshus, som har vuxit kraftigt under året, stärker organisationen genom rekrytering av Helen Arvidsson som ny redovisningschef, Emma Malmeby till Affärsutveckling och Caroline Kjellsson till Fastighetsadministration. Genom rekryteringarna tillförs Emilshus viktig kompetens för den fortsatta utvecklingen av bolaget.

Helen Arvidsson tillträder som redovisningschef. Hon har en civilekonomexamen från Växjö universitet och har mångårig erfarenhet från såväl chefspositioner som styrelseuppdrag. Närmast kommer Helen Arvidsson från tjänsten som finans- och IT-chef på KF Göta som och driver över 50 dagligvarubutiker i södra Sverige. Dessförinnan var Helen Group CFO på APP Rockstar Equity, moderbolaget i APP Group, som bland annat investerar i fastigheter.

Emma Malmeby ansluter till Emilshus affärsutvecklingsavdelning. Hon har en master i fastighetsekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och kommer närmast från en tjänst i Vasakronans investeringsteam. Emma Malmeby har mångårig erfarenhet av fastighetsaffärer, bland annat som transaktionsrådgivare för Nordanö.

Caroline Kjellsson blir en del av Emilshus fastighetsadministration och kommer närmast från Länsförsäkringars fastighetsförmedling Kronoberg.

”Vi är glada att välkomna Helen, Emma och Caroline till Emilshus. Med dessa skarpa tillskott stärker vi Emilshus organisation med ytterligare kompetens för den fortsatta tillväxten”, kommenterar Jakob Fyrberg, VD Emilshus.

Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2021, kl. 14.00 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com

Telefon: 0383-212 05

Jonas Karlsson, CFO
E-post: jonas.karlsson@emilshus.com

Telefon: 0383-212 01