Skip to content

Emilshus tecknar hyresavtal med två nya hyresgäster i Norrköping och Jönköping om totalt 4 800 kvm

Emilshus har tecknat nya hyresavtal med DSV Road i Norrköping avseende logistiklokaler samt med AB Karl Hedin Emballage i Jönköping avseende lokaler för lager och produktion. Totalt årligt hyresvärde uppgår till cirka 2,9 Mkr och genomsnittlig avtalslängd är cirka 8 år. 

Hyresavtalet med det globala transport- och logistikbolaget DSV Road om 2 100 kvm i fastigheten Tråden 11 löper från tredje kvartalet 2023. Hyresavtalet för tillverkningsbolaget AB Karl Hedin Emballage om 2 700 kvm i fastigheten Backen 9:29 löper från och med fjärde kvartalet 2023.

”Det är glädjande att Emilshus kan bistå stora internationella aktörer med ändamålsenliga lokaler när de väljer att expandera och utveckla sina verksamheter. Uthyrningarna är ett resultat av vårt kontinuerliga och strukturerade arbete med att hitta nya stabila hyresgäster att skapa långsiktiga relationer med”, kommenterar Jakob Paljak, Operativ chef för Emilshus.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

Jakob Paljak, Operativ chef
E-post: jakob.paljak@emilshus.com
Telefon: 0739-35 93 43

 

Om Emilshus
Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per den 31 mars 2023 till cirka 786 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 125 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på emilshus.com.