Skip to content

Emilshus tillträder 13 tkvm och blir största fastighetsägare inom kommersiella lokaler i Växjö

Emilshus har tillträtt en fastighet med ett nyuppfört Bauhaus byggvaruhus vid Norremark handelsplats i Växjö. Tillsammans med tidigare genomförda förvärv i år gör detta Emilshus till Växjös största privata fastighetsägare inom kommersiella lokaler och ambitionen är att fortsätta växa.

Hyresgäst är Bauhaus med ett hyresavtal som löper på 17 år med ett årligt hyresvärde om cirka 12 Mkr. Fastigheten som har en uthyrbar yta om 13 tkvm utgör en av projektfastigheterna i den större fastighets- och projektportfölj som Emilshus förvärvade från APP våren 2021.

"Emilshus har vuxit kraftigt i Växjö som är en intressant tillväxtort och ett av våra prioriterade områden. Med årets förvärv och tillträden stärker vi bolagets position ytterligare och blir den största privata fastighetsägaren inom kommersiella fastigheter i Växjö", kommenterar Jakob Fyrberg.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com  
Telefon: 0705-93 95 96

 

Om Emilshus
Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med Småland som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per den 30 juni 2022 till cirka 725 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 117 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie av serie B och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm sedan juni 2022. Läs mer på emilshus.com.

Emilshus – Fabriksgatan 1A – 574 38 Vetlanda – emilshus.com