Skip to content

Emilshus undersöker möjligheten att emittera seniora icke säkerställda gröna obligationer

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus” eller ”Bolaget”) har givit Carnegie Investment Bank och Danske Bank mandat att arrangera investerarmöten för att undersöka förutsättningarna för att emittera seniora icke säkerställda gröna obligationer.             

Emilshus har givit Carnegie Investment Bank AB (publ) och Danske Bank A/S Danmark, Sverige Filial mandat att arrangera investerarmöten med start den 6 april i syfte att undersöka möjligheten att emittera seniora icke säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta och en förväntad löptid om tre år. Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden kommer en obligationsemission med en förväntad volym om 400 mkr inom ett rambelopp om 1 000 mkr att följa.

Emissionslikviden från obligationsemissionen kommer att användas i enlighet med Bolagets nyligen etablerade gröna ramverk. Det gröna ramverket har upprättats i enlighet med Green Bond Principles framtagna av ICMA (International Capital Market Association) och har utvärderats av en oberoende tredje part, CICERO Shades of Green. Ramverket samt relaterade styrdokument och rapporterings­standarder har fått en “Light Green”-bedömning från CICERO Shades of Green.

Det gröna ramverket och second opinion från CICERO Shades of Green finns tillgängliga på följande länkar:
Grönt ramverk: https://emilshus.com/sv/wp-content/uploads/sites/4/2022/04/Emilshus-Grönt-finansiellt-ramverk-September-2021.pdf
Second opinion: https://emilshus.com/sv/wp-content/uploads/sites/4/2022/04/Emilshus-Second-Opinion-14-Sep-2021.pdf

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

Jonas Karlsson, CFO
E-post: jonas.karlsson@emilshus.com
Telefon: 0736-00 74 81
 

Om Emilshus

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per december 2021 till cirka 581 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 97 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus preferensaktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på emilshus.com.

Emilshus Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399.

 

Emilshus – Fabriksgatan 1A – 574 38 Vetlanda – emilshus.com