Skip to content

Emilshus utser Emil Jansbo till ny CFO

Emilshus har utsett Emil Jansbo till Chief Financial Officer, CFO, för bolaget med planerat tillträde vid årsskiftet. Han efterträder nuvarande CFO Jonas Karlsson som har valt att lämna sin tjänst.

 

Emil är civilekonom från Linköpings universitet och har en gedigen erfarenhet från såväl fastighets­sektorn som finans- och kapitalmarknad samt revision. Idag är Emil CFO på fastighetsbolaget Intea Fastigheter och har tidigare varit bland annat CFO på Randviken Fastigheter, Head of Finance för Norden vid Savills Investment Management och avdelningschef inom PwC Corporate Finance.

"Jag är glad att vi får Emil ombord som ny CFO för Emilshus. Hans erfarenhet och driv blir en viktig tillgång för oss när bolaget fortsätter att växa. Jag vill samtidigt tacka Jonas Karlsson för hans betydelsefulla insatser i byggandet av Emilshus sedan start och den viktiga kompetens han bidragit med”, kommenterar Jakob Fyrberg, VD för Emilshus.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96
 

 

Om Emilshus
Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per den 31 mars 2023 till cirka 786 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 125 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/ proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på emilshus.com.

 

Emilshus – Fabriksgatan 1A – 574 38 Vetlanda – www.emilshus.com