Skip to content

Emilshus valberedning 2024

Enligt beslut vid årsstämman 2023 i Fastighetsbolaget Emilshus AB har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning inför årsstämman 2024 i enlighet med instruktionen för valberedningen.

Valberedningens medlemmar är:

  • Erik Borgblad, utsedd av Aptare Holding AB (valberedningens ordförande)
  • David Mindus, utsedd av AB Sagax
  • Andreas Wahlén, utsedd av NP3 Fastigheter AB
  • Johan Ericsson, styrelseordförande i Fastighetsbolaget Emilshus AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningens ordförande, Erik Borgblad, med mailadress erik.borgblad@born.se.

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2024. Fastighetsbolaget Emilshus AB:s årsstämma kommer att hållas den 25 april 2024.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Borgblad, valberedningens ordförande
Telefon: 073 516 00 08

 

Om Emilshus
Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per den 30 september 2023 till 794 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 127 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

 

Emilshus – Storgatan 10 – 352 31 Växjö – emilshus.com