Skip to content

Emilshus äger fastigheter i Småland, Halland och Östergötland. Vårt fastighetsbestånd består av 139 kommersiella fastigheter med en total uthyrningsbar area om 820 tkvm.

Hjortsjö 7:17 – Värnamo

Fastighet: Hjortsjö 7:17

Ort: Rydaholm

Gatuadress: Alvestavägen 77

Yta: 33 400 kvm

Läs mer