Skip to content

Hjortsjö 7:17 – Värnamo

Fastighet med kontor, produktion- och lagerlokaler

Hjortsjö 7:17 är en industrifastighet som används för produktion av sängar, lager och kontor. Fastigheten ligger strax söder om Rydaholms centrum och gränsar mot ett mindre industriområde i norr och ett bostadsområde i väst, runt fastigheten finns även några mindre verksamheter. Fastigheten ligger i anslutning till väg 27 som erbjuder god tillgänglighet.

Information

Fastighet

Hjortsjö 7:17

Ort

Rydaholm

Gatuadress

Alvestavägen 77

Yta

33 400 kvm