Skip to content

Värnamo Horda 4:42 – Värnamo

Industrifastighet med lagerlokaler

Värnamo Horda 4:42 består av en byggnad på ett plan. Byggnaden är från 1975 och har byggts till senast 2019 med 1 300 m² lager och produktionslokaler. I byggnaden inryms kontor, verkstadslokaler och lager för uthyrning.

Några minuter i bil från fastigheten finns stort utbud av service och kommunikation. Näromgivningen består främst av kommersiella verksamheter. I närheten av fastigheten finns trafikleden riksväg 27.

Information

Fastighet

Värnamo Horda 4:42

Ort

Värnamo

Gatuadress

Järnvägsgatan 24

Yta

8 400 kvm