Skip to content

Västerås 6 – Västervik

Handelsfastighet i attraktivt externhandels- och industriområde

Fastigheten Västerås 6 är en handelsfastighet belägen i ett externhandels- och industriområde strax nordväst om centrala Västervik. Fastigheten gynnas av närhet till motorväg E22 med goda av- och påfarts möjligheter.

Information

Fastighet

Västerås 6

Ort

Västervik

Gatuadress

Folkparksvägen 48

Yta

1 256 kvm