Skip to content

Ymer 1 – Växjö

Strategisk placerad kontorsfastighet i centrala delarna av Växjö.

Ymer 1 består av två byggnader båda i två plan. Båda byggnaderna utgörs av kontor.

Fastigheten är belägen mitt emellan stadsdelarna Söder och Väster i Växjö, intill järnvägen i de centrala delarna av Växjö. Närområdet består av bostäder, butiker och kontorsfastigheter.

Fastighetens läge innebär både närhet till centrala Växjö och samtliga större genomfartsleder. Kollektivtrafik finns genom flertalet busslinjer inom ett par hundra meters avstånd som trafikerar området.

Information

Fastighet

Ymer 1

Ort

Växjö

Gatuadress

Södra Järnvägsgatan 8

Yta

1 221 kvm