Skip to content

Vi vill ge våra hyresgäster de bästa förutsättningarna att lyckas. Tillsammans med våra hyresgäster hjälper vi till att optimera lokalen för verksamheten. Det kan handla om ombyggnation, anpassning av befintliga lokaler eller nyproduktion. Allt för att tillgodo se våra hyresgästers behov.

Renovering och anpassning till Lindab, Växjö

Renovering och anpassning av befintliga lokaler till nya hyresgästen Lindab. Kontor, affärslokal samt lunchrum mm fräschas upp samt att fiberinstallation ska göras. Utemiljön anpassas efter Lindabs önskemål med ny fasadfärg samt skyltar på fasad och nya parkeringsplatser.

Nytt kontor till Bufab

Bufab behöver större kontorsyta för koncernledningen och det tillskapas genom att vi gör en påbyggnad på befintligt kontor med en våning ca 1 000m². I ett gemensamt hållbarhetsprojekt, installeras även en solcellsanlägnging på fastigheten.