Skip to content

Vi vill ge våra hyresgäster de bästa förutsättningarna att lyckas. Tillsammans med våra hyresgäster hjälper vi till att optimera lokalen för verksamheten. Det kan handla om ombyggnation, anpassning av befintliga lokaler eller nyproduktion. Allt för att tillgodo se våra hyresgästers behov.

Garo ny hyresgäst i Hillerstorp

I Hillerstorp genomfördes under 2022 ett projekt tillsammans med Emilshus nya hyresgäst Garo, ett småländskt börsnoterat bolag med stark tillväxt som utvecklar helhetslösningar för elbranschen och bland annat tillverkar elskåp och elbilsladdare. Garo tecknade under året ett nytt grönt hyresavtal avseende lokaler om cirka 10 000 kvm och i november 2022 flyttade bolaget tre av sina fyra affärsområden till Emilshus lokaler i Hillerstorp i Gnosjö kommun.

Läs mer

Renovering och anpassning till Lindab, Växjö

Renovering och anpassning av befintliga lokaler till nya hyresgästen Lindab. Kontor, affärslokal samt lunchrum med mera  fräschades upp samt att fiberinstallation gjordes. Utemiljön anpassades efter Lindabs önskemål med ny fasadfärg samt skyltar på fasad och nya parkeringsplatser.

Nytt kontor till Bufab

Bufab behövde större kontorsyta för koncernledningen och det tillskapades genom att Emilshus gjorde en påbyggnad på befintligt kontor med en våning ca 1 000 kvm. I ett gemensamt hållbarhetsprojekt installerades även en solcellsanlägnging på fastigheten.

Läs mer