Skip to content

Kommuniké från extra bolagsstämma i Emilshus den 14 december 2021

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Bolaget”) har hållit extra bolagsstämma idag den 14 december 2021. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid den extra bolagsstämman fattades beslut om godkännande av förvärv av Österängen Fastighets AB. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna förvärvet av Österängen Fastighets AB så som närståendetransaktion. Som tidigare offentliggjorts har Bolaget den 3 november 2021 ingått avtal med NP3 Tryckfastigheter AB om förvärv av samtliga aktier i Österängen Fastighets AB. Tillträde förväntas ske den 15 december 2021.

För mer detaljerad information avseende förvärvet hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämman vilken finns tillgänglig på Bolagets hemsida, emilshus.com.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
 
Telefon: 0383-212 05

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 december 2021, kl. 13:00 CET.

 

Om Emilshus

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgår per september 2021 till cirka 482 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 91 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/ proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus preferensaktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på emilshus.se.

Emilshus Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.