Skip to content

Lars Göran Bäckvall, styrelseledamot i Fastighetsbolaget Emilshus, har avlidit efter en tids sjukdom

Genom sitt affärsmannaskap och stora kunnande har Lars Göran varit mycket betydelsefull för Emilshus. Därtill kommer en stark och alltid närvarande personlighet som uppskattats av alla som arbetat nära Lars Göran. Saknaden är stor.

Våra tankar går till Lars Görans familj.

För vänner och kollegor i Emilshus.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Ericsson, Styrelseordförande
E-post: johan.ericsson@emilshus.com
Telefon: 070-544 00 00

Om Emilshus

Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med Småland som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per den 31 december 2022 till cirka 786,1 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 125 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie