Skip to content

Nasdaq Stockholm har godkänt Emilshus ansökan om upptagande till handel av obligationer och första handelsdag är planerad till onsdagen den 17 november 2021

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) ("Emilshus" eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 2 november 2021 att Emilshus utökat sitt obligationslån med 50 MSEK inom ett rambelopp om 500 MSEK. I pressmeddelandet rapporterades även om obligationernas notering vid Nasdaq Stockholm.

Nasdaq Stockholm har godkänt Emilshus ansökan om att utöka utestående volym för obligationslånet. Första handelsdag för de nya obligationerna är planerad till onsdagen den 17 november 2021. Per dagens datum har obligationer till ett värde om SEK 500 miljoner emitterats inom ramen för obligationslånet. Lånet är icke säkerställt och löper till december 2022.

Med tillämpning av prospektförordningens beloppsundantag har Bolaget inte upprättat något prospekt avseende utökningen.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com  
Telefon: 0383-212 05

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 november 2021, kl. 16:30 CET.

 

Om Emilshus

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgår per september 2021 till cirka 482 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 91 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/ proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus preferensaktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på emilshus.se.

Emilshus Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.