Skip to content

Fastighetsbolaget Emilshus AB Delårsrapport januari – september 2020

Delårsrapport januari – september 2020 

Intäkterna uppgick till 128 597 Tkr (60 353)

Driftöverskottet var 104 943 Tkr (48 025)

Förvaltningsresultatet var 57 452 Tkr (31 160)

Periodens totalresultat uppgick till 58 615 Tkr (40 119)

Substansvärde per aktie uppgick till 142,60 kr (122,50)

 

Viktiga händelser januari-september 2020
 

Emilshus förvärvade i januari 2020 sju fastigheter i Växjö från Norama med ett fastighetsvärde om 112 Mkr

Emilshus förvärvade i februari 2020 en fastighet i Växjö från Famera Fastigheter AB med ett fastighetsvärde om 220 Mkr

Emilshus förvärvade i februari 2020 en fastighet i Jönköping från Vättersnäs Förvaltnings AB med ett fastighetsvärde om 141 Mkr

Emilshus har i mars förvärvat en fastighet i Hillerstorp med ett värde om 53 Mkr

Emilshus har i maj förvärvat en fastighet i Kalmar med ett värde om 17 Mkr

Emilshus tillträdde i juli månad två fastigheter i Kalmar till ett fastighetsvärde om 38 Mkr

Emilshus har i september månad tecknat avtal om förvärv av tre fastigheter i Värnamo med till ett fastighetsvärde om 77 Mkr. Fastigheterna har tillträtts under oktober månad

Emilshus avyttrade under februari en fastighet i Vetlanda för en köpeskilling om 22 Mkr vilket gav ett mindre överskott
Svensk ekonomi har trots Coronapandemin återhämtat sig väl och industrin börjar återgå till ett mer normaliserat läge efter ett osäkert första halvår 2020.

 

VD kommentar

Emilshus står efter omständigheterna starkt och verksamheten går bra. Samtidigt gör osäkerheten som följer i spåren av Corona att det är för tidigt att andas ut. Emilshus kommer därför att även fortsättningsvis ha en tät dialog med våra hyresgäster och bistå med åtgärder som är möjliga. Vår bedömning är dock att vårens oro kring pandemin och efterföljande diskussioner om hyreslättnader kommer att bli begränsade. Flera av Emilshus industrihyresgäster upplever en bra orderingång och flera är nu uppe i full produktionsvolym. Vi ser även en stärkt efterfrågan på lokaler främst inom proffshandel och lätt industri/lager.
Generellt kan även konstateras att Corona krisen har inneburit att det låg ränteläget med stor sannolikhet kommer att bestå vilket är positivt för såväl fastighetsbranschen som industrin i övrigt.

För Emilshus del känner vi också av ett alltmer ökat intresse för oss som företag. Vi har en tydlig affärsidé, en sund ekonomi och en stark ägarbild. Emilshus ambition att växa till den dubbla storleken tilldrar sig även intresse vilket i sig skapar nya affärsmöjligheter.

Trots att transaktionsmarknaden varit låg under våren och sommaren som en effekt av pandemin har Emilshus kunnat förvärva bra förvaltningsfastigheter i Kalmar och Värnamo med stabila hyresgäster och bra kassaflöden. Samtidigt som vi lärt känna nya hyresgäster av god kvalité har affärerna stärkt våra nyckeltal.

I takt med ökade förvaltningsvolymer har Emilshus under året även lagt mycket kraft på att implementera nya och moderna administrationssystem inom ekonomi och förhyrning. Bolaget har dessutom stärkt förvaltningsorganisationen genom nya rekryteringar och förbättrat marknadsnärvaron genom att skapa två förvaltningsområden, Norr och Söder, innebärande att Emilshus har öppnat ett nytt förvaltningskontor i Växjö.
Trots en utmanande tid har hösten börjat bra och Emilshus kommer att fortsätta sin tillväxtresa genom selektiva förvärv i syfte att stärka bolaget och generera god avkastning.

Vetalnda den 12 oktober 2020

Jakob Fyrberg
 

 Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: ‭0383-212 05

Jonas Karlsson, CFO
E-post: jonas.karlsson@emilshus.com
Telefon: 0383-212 01