linkedIn Cision

Bolagsstyrning

Emilshus styrelse och ledning verkar för att Emilshus ska vara en affärsmässig och trygg aktör med ett högt förtroende och motsvara de förväntningar som kapitalmarknad, aktieägare, investerare samt andra intressenter har på bolaget. Vi publicerar löpande information i enlighet med gällande lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk och Svensk kod för bolagsstyrning.

Aktien Aktien

Aktien

Läs mer
Bolagsstyrningsrapporter Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapporter

Läs mer
Bolagsstämmor Bolagsstämmor

Bolagsstämmor

Läs mer
Styrelse Styrelse

Styrelse

Visa styrelsen
Ledning Ledning

Ledning

Visa ledning
Bolagsordning Bolagsordning

Bolagsordning

Läs mer
Aktieägare Aktieägare

Aktieägare

Visa aktieägare
Revisor Revisor

Revisor

Läs mer
Certified Adviser Certified Adviser

Certified Adviser

Läs mer
Valberedning Valberedning

Valberedning

Läs mer