Skip to content

Tillsammans skapar vi en mer hållbar framtid

Ett grönt hyresavtal är ett avtal mellan oss som fastighetsägare och er som hyresgäst där vi tillsammans tar ett ansvar för att minska lokalernas miljöpåverkan.

Hur går det till?

Att teckna ett Grönt hyresavtal går till så att en grön bilaga, som tagits fram av Fastighetsägarna, läggs till det ordinarie hyresavtalet. Bilagan omfattar bland annat områdena information, energianvändning, inomhusmiljö, materialval och avfallshantering.

En del av punkterna är fastighetsägarens ansvar, andra är hyresgästens och några är bådas ansvar. En gemensam handlingsplan med konkreta åtgärder tas fram som följs upp regelbundet.

Vad vinner vi?

Investeringen för bägge parter är tid och ambitioner och vinsten är minskad miljöpåverkan, stärkt varumärke och ökad produktivitet. Energieffektiviseringar kan också generera lägre kostnader för el, värme och kyla.

Hur går jag tillväga?

Hör av dig till din kontaktperson hos Emilshus.

Det Gröna hyresavtalet är en strukturerad plattform och ett bra hjälpmedel i vårt gemensamma arbete för en bättre miljö.