Skip to content

Grönt finansiellt ramverk

Under 2021 genomfördes en genomlysning av fastighetsbeståndet och en strategi för omställning till gröna tillgångar fastställdes i syfte att möjliggöra grön finansiering. I september 2021 upprättades ett Grönt finansiellt ramverk som ger Emilshus möjlighet att emittera gröna obligationer och andra finansiella instrument för finansiering av projekt och tillgångar. Emilshus gröna ramverk har granskats av Cicero Shades of Green som avgivit en bedömning där Emilshus klassificerades som Ljusgrön (stark) med styrningsbetyg Bra.

Vid periodens utgång uppgick Emilshus tillgångar inom det gröna ramverket till 1 030,8 mkr (–) att utnyttjas vid framtida grön finansiering.