Skip to content

Småländsk vindkraft från elbolaget Bixia

Emilshus arbetar löpande med projekt och initiativ för att leva upp till bolagets hållbarhetsstrategi och möta hyresgästerna krav på moderna och hållbara lösningar. Under 2021 tecknade Emilshus avtal med elbolaget Bixia som innebär att bolaget köper in el från två lokala vindkraftsparker. Projektet innebär både ett lokalt engagemang och möjligheter för en mer klimatsmart verksamhet – och linjerar därmed helt med Emilshus strategi och värderingar.

Linköpingsbaserade Bixia är inriktat på närproducerad el och är idag ett av de elbolag i Norden som köper in störst andel förnybar och lokalt producerad el. Det sker genom avtal med ett stort antal lokala elproducenter främst i södra Sverige, ofta privatpersoner som har ett vindkraftverk eller vattenkraftverk på sin gård eller som har satt upp solpaneler på taket. De två elproducenter som Emilshus genom avtalet köper in el från är de småskaliga vindkraftparkerna Erikshester Vindpark i Vetlanda och Linnérs Vindbruk i Växjö.

En viktig del i Emilshus hållbarhetsarbete handlar om energieffektivisering av företagets fastigheter. Att företagets elleveranser nu både är förnybara och lokala gör skillnad både för klimatet och det lokala näringslivet och hembygden. Avtalet med Bixia innebär också att Emilshus hyresgäster erbjuds ett hållbart och förmånligt elavtal.

”Vi verkar lokalt och för oss är det viktigt att bidra till utvecklingen av näringslivet här i Småland. Därför känns samarbetet med Bixia självklart då de också är ett lokalt företag som dessutom köper in sin el direkt från små lokala sol- vind- och vattenkraftsproducenter.”, säger Lisa Johansson, Hållbarhetsansvarig på Emilshus.

Gynnar lokala elproducenter

Avtalet med Bixia innebär att motsvarigheten till Emilshus totala elbehov produceras av de två lokala vindkraftparkerna. För varje kilowattimme som fastighetsbolaget använder går en del av pengarna tillbaka till producenten. På det sättet gynnas de lokala elproducenterna som får möjlighet att underhålla och investera i mer förnybar energi. Avtalet ger inte bara elkunden ett trovärdigt miljövärde utan bidrar också till att elproducenten ökar sina affärsmöjligheter.

”Vi ser att intresset bland företag att göra hållbara elval har ökat dramatiskt det senaste året. För att få ännu fler att ta steget och välja ett förnybart elavtal har vi tagit fram ett nytt förmånligt avtal som innebär 100 procent förnybar el utan extra kostnad samtidigt som de lite mindre företagen får samma förmånliga villkor som de större förbrukarna.”, säger Tina Säf, säljare på Bixia.

Solcellsanläggning i Värnamo

Emilshus arbetar på flera fronter för att skapa förutsättningar för en hållbar verksamhet och det sker till stor del i nära samarbete med hyresgästerna. Ett exempel är den solcellsanläggning som Emilshus har installerat på fastigheten Stenfalken 1 där Bufab Sweden bedriver sin verksamhet i Värnamo.

Hyresgästen Bufab Sweden ser projektet som en viktig del i bolagets hållbarhetsarbete.

”Hållbarhet är en fråga som kommer att bli allt viktigare för oss framåt och vi måste ta vårt ansvar och visa att vi agerar linje med det. Signalerna är tydliga från våra ägare och våra kunder, men också från våra framtida medarbetare. Vill vi vara ett attraktivt bolag att investera i, att samarbeta med samt jobba på, måste vi visa att vi tar hållbarhet på allvar.”, säger Johan Lindqvist, VD för Bufab Sweden.

Genom att arbeta mot samma mål kan Emilshus och hyresgästerna skapa bra och effektiva lösningar som är både hållbara och lönsamma.

”På Emilshus vill vi skapa förutsättningar för en hållbar utveckling och har högt ställda hållbarhetskrav både på vår verksamhet och på våra leverantörer. Samtidigt som vi skapar förutsättningar för en hållbar utveckling genereras värden för ägare, hyresgäster och övriga intressenter. Vi erbjuder våra hyresgäster mer än att hyra kvadratmetrar.”, sammanfattar Lisa Johansson.