Skip to content

Skogsstyrelsen flyttar till nyrenoverade lokaler i Växjö

Sommaren 2021 förvärvade Emilshus fastigheten Skomakaren i området Västra Mark strax utanför Växjö, en kontorsfastighet som då var vakant och som bedömdes attraktiv för uthyrning. Samtidigt kunde Emilshus genom dialog med Skogsstyrelsen, en av bolagets hyresgäster i centrala Växjö, förstå att deras lokalbehov förändrats och att myndigheten övervägde att flytta till bättre lämpade lokaler. Samtalen ledde till att Skogsstyrelsen tecknade hyresavtal om 1 200 kvm i fastigheten Skomakaren i mars 2022 för inflyttning oktober 2022.

Det var bland annat nya arbetssätt som kommit av pandemi och ökad digitalisering som ledde till Skogsstyrelsens förändrade behov av fler samtalsrum samt mindre ytor för fysiska arkiv. Myndigheten planerade samtidigt att flytta verksamhet och medarbetare från Ljungby till ett gemensamt kontor i Växjö.

– Detta är ett bra exempel på hur vi vill och kan växa med våra hyresgäster och utveckla relationen över tid. Skogsstyrelsen är ett stort hyresavtal för Emilshus och självklart viktigt för oss att kunna möta deras behov, betonar Pierre Folkesson, projektchef på Emilshus.

Anpassning av fastigheter i Emilshus bestånd genomförs med utgångspunkt i såväl funktion, lönsamhet och hållbarhet. I arbetet med fastigheten Skomakaren lades kraft på att återanvända material och inredning i så stor utsträckning som möjligt medan ventilationssystemet i fastigheten byttes ut.

– Ett byte till ett nytt effektivt ventilationssystem skulle i det här fallet innebära en betydande energibesparing och ett bättre inomhusklimat för hyresgästen. Enligt beräkningar kommer energianvändningen minska med cirka 80 000 kWh per år, berättar Pierre Folkesson.

I början av 2023 har arbetet med att hyra ut Skogsstyrelsens tidigare lokaler i Växjö kunnat slutföras, vilket lett till ett nytt 10-årigt hyresavtal om totalt 1 500 kvm med Griffel, ett lokalt it-företag.

Information

Lokaltyper

Kontor

Yta

1 823 kvm

Ort

Växjö