Skip to content

Tillbyggnad i Bankeryd

I Bankeryd strax norr om Jönköping bygger Emilshus ut lokaler för hyresgästen Addbrand som tillverkar trycksaker och grafiskt material på den nordiska marknaden. När Emilshus förvärvade fastigheten år 2020 hade Addbrand redan planer på en utbyggnad och en diskussion togs då upp för att identifiera möjligheter för utökning av den befintliga lokalytan. I början av 2022 blev ett tilläggshyresavtal med Addbrand klart och arbetet med en utbyggnad pågår och ska stå klar under andra kvartalet 2023.

– Tillbyggnaden omfattar 2 000 kvm, främst för produktion och lager men även kontorslokaler. Det blir moderna och effektiva ytor som motsvarar Addbrands behov när verksamheten växer, berättar Pierre Folkesson.

Addbrands verksamhet har utvecklats starkt i takt med att e-handeln växer med ökat behov av bolagets produkter. Tillväxten i kombination med en centralisering av verksamheten där alla delar av verksamheten flyttas in under samma tak har drivit behovet större lokalytor i Bankeryd.

– Utformningen av våra projekt sker i tätt samarbete mellan Emilshus och hyresgästen. Vi vill att det ska vara en transparent process med tydliga förutsättningar och förväntningar. Vi vill jobba långsiktigt med hyresgästerna; när projektet är klart ska vi fortsätta ha en relation, förklarar Pierre Folkesson.

Tillbyggnaden byggs för att vara energieffektiv och med utgångspunkt i Emilshus gröna finansieringsramverk.

Emilshus leder projektet i Bankeryd och anlitar en totalentreprenör som ansvarar för byggnationen.

Information

Lokaltyp

Industri

Yta

7 345 kvm

Ort

Jönköping

Bilder