linkedIn Cision
Värnamo Horda 4:42

Värnamo Horda 4:42 - Värnamo

Industrifastighet med lagerlokaler

Värnamo Horda 4:42 består av en byggnad på ett plan. Byggnaden är från 1975 och har byggts till senast 2019 med 1 300 m² lager och produktionslokaler. I byggnaden inryms kontor, verkstadslokaler och lager för uthyrning.

Några minuter i bil från fastigheten finns stort utbud av service och kommunikation. Näromgivningen består främst av kommersiella verksamheter. I närheten av fastigheten finns trafikleden riksväg 27.

Fastighet Värnamo Horda 4:42
Adress Järnvägsgatan 24 Värnamo
Ort Värnamo
Area 8 400 m²

Karta

Fler bilder