linkedIn Cision

Aktieägare

Nedan presenteras en tabell med Emilshus största aktieägare per den första februari, 2020

Aktieägare Antal aktier A Antal aktier B %

Aptare Holding AB

444 000

1 821 455

37,5%

AB Sagax

303 355

1 213 421

25,1%

NP3 Fastigheter AB

242 112

980 385

20,2%

ThuredaGruppen AB

41 202

164 807

3,4 %

Brunudden Kapital AS

30 000

135 000

2,7%

Castar Europe AB

24 000

96 000

2,0%

Investment AB Chiffonjén

12 000

68 000

1,3%

Loggen Invest AB

0

80 000

1,3%

Famkar Invest AB

12 000

48 000

1,0%

Canola AB

8 000

42 000

0,8%

Övriga

36 120

238 723

4,5%

Summa

1 152 789

4 887 791

100,0 %