linkedIn Cision
Publicerad: 2020-02-11

Emilshus förvärvar fastigheter i Jönköping och Växjö

Emilshus har i två separata affärer förvärvat fastigheter för 361 mkr

I Jönköping har Emilhus förvärvat en kontorsfastighet med uthyrbar area om 9 100 kvm till ett underliggande fastighetsvärde om 141 mkr. Säljare är Vättersnäs Förvaltings AB och fastigheten tillträds i mars 2020.
I Växjö har Emilshus förvärvat en fastighet av Famera Fastigheter AB. Den totala uthyrbara arean är 14 200 kvm med ett underliggande fastighetsvärde om 220 mkr. Fastigheten tillträds i februari 2020.

Jakob Fyrberg kommenterar;
"Emilshus utökar sitt fastighetsinnehav enligt bolagets målsättning att växa ytterligare i Jönköping och Växjö"

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: +46 70 593 95 96

Om Emilshus

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbeståndet uppgår per mars 2020 till cirka 259 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 53 fastigheter inom segmenten lätt industri/logistik, kontor och handel.