linkedIn Cision
Publicerad: 2020-04-20

Delårsrapport januari - mars 2020

Fastighetsbolaget Emilshus AB presenterar delårsrapporten för januari - mars 2020.

Om Emilshus 

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbeståndet uppgår per oktober 2020 till cirka 294 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 58 fastigheter inom segmenten lätt industri/logistik, kontor och handel.