linkedIn Cision
Publicerad: 2020-05-11

Kallelse till årsstämma 2020

Aktieägarna i Fastighetsbolaget Emilshus AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 juni 2020 kl. 13:00 på Fabriksgatan 1A i Vetlanda.

Om Emilshus 

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbeståndet uppgår per oktober 2020 till cirka 294 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 58 fastigheter inom segmenten lätt industri/logistik, kontor och handel.