Nyheter

Här nedan hittar du en sammanställning av våra nyheter och press.

Emilshus förvärvar fastigheter i Växjö och Kalmar

10 januari 2020

Emilshus har i två separata affärer förvärvat 11 fastigheter för 187 mkr

Läs mer

Vi är stolta över att stötta Barncancerfonden

19 december 2019

Den här julen hjälper vi till att hålla cancer borta från barn. Vi på Emilshus är stolta över att stötta Barncancerfonden och deras livsviktiga arbete.

Läs mer

Emilshus emitterar ett obligationslån om 300 MSEK

27 november 2019

Fastighetsbolaget Emilshus AB har emitterat ett icke säkerställt treårigt obligationslån om 300 MSEK inom ett rambelopp om 500 MSEK.

Läs mer

Emilshus förvärvar ett obelånat fastighetsbestånd om 180 mkr från AB Sagax

22 oktober 2019

Fastighetsbolaget Emilshus AB förvärvar åtta obelånade fastigheter i Småland från AB Sagax mot likvid i form av nyemitterade aktier i Emilshus.

Läs mer

Emilshus förvärvar i Värnamo

08 oktober 2019

Emilshus har förvärvat en produktions/ lagerfastighet i Värnamo om 4 370m² med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 26 miljoner kronor.

Läs mer

Emilshus förvärvar Work Systems fastighet i Jönköping

07 oktober 2019

Emilshus har förvärvat en produktions/ lagerfastighet i Jönköping om 9 775m² med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 73 miljoner kronor.

Läs mer

Emilshus genomför nyemission

15 juli 2019

Emilshus har under kvartal två 2019 genomfört en nyemission om 54 miljoner kronor.

Läs mer

Emilshus förvärvar i Vetlanda

04 juni 2019

Emilshus har förvärvat en produktion/lagerfastighet i Vetlanda om 2 585 m² med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 18 miljoner kronor.

Läs mer

Emilshus förvärvar i Hillerstorp, Gnosjö

15 maj 2019

Emilshus har förvärvat en produktions/ lagerfastighet i Hillerstorp, Gnosjö om 14 297m² med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 75 miljoner kronor.

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2019 i Fastighetsbolaget Emilshus AB

14 maj 2019

Aktieägarna i Fastighetsbolaget Emilshus AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 juni 2019 kl. 16:00 på Fabriksgatan 1A i Vetlanda.

Läs mer

Emilshus blir intressebolag till NP3 efter fastighetsförvärv

13 maj 2019

Det förvärvade fastighetsbeståndet, med ett fastighetsvärde om 272 MSEK, har en area om 29 000 m2 och ett hyresvärde om 20 MSEK med starka hyresgäster på genomgående långa hyresavtal.

Läs mer

Emilshus genomför nyemission om 42 Mkr

15 januari 2019

Emilshus har under kvartal fyra 2018 genomfört en nyemission om 42 miljoner kronor.

Läs mer

Emilshus förvärvar i Vaggeryd

20 december 2018

Emilshus har förvärvat en logistikfastighet i Vaggeryd. Industrifastigheter om 11 200m² med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 60 miljoner kronor.

Läs mer

Emilshus förvärvar i Värnamo och Växjö

01 oktober 2018

Emilshus har förvärvat fyra industrifastigheter om 36 600m² med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 160 miljoner kronor.

Läs mer