Publicerad: 2018-10-01

Emilshus förvärvar i Värnamo och Växjö

Emilshus har förvärvat fyra industrifastigheter om 36 600m² med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 160 miljoner kronor.

Det årliga hyresvärdet för fastigheterna uppgår till 18 mkr. Tre av fastigheterna ligger i Värnamo och en i Växjö. Uthyrningsgraden uppgår till 90 % och den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till 4 år. Fastigheterna tillträtts under tredje kvartalet 2018. 

r mer information, vänligen kontakta:

Tomas Carlström, VD
E-mail: tomas.carlstrom@emilshus.com
Telefon: +46 70 829 52 19

Jonas Karlsson, CFO
E-mail: Jonas.karlsson@emilshus.com
Telefon: +46 73 600 74 81 

Emilshus är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i Småland. Den 1 oktober 2019 uppgick fastighetsbeståndet till 160 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 32 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, och kontor. Emilshus grundades 2018 och har sitt säte i Vetlanda.