Publicerad: 2018-12-20

Emilshus förvärvar i Vaggeryd

Emilshus har förvärvat en logistikfastighet i Vaggeryd. Industrifastigheter om 11 200m² med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 60 miljoner kronor.

Det årliga hyresvärdet för fastigheterna uppgår till 6 mkr. Uthyrningsgraden uppgår till 100 % och den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till 2,5 år. Fastigheterna tillträtts under första kvartalet 2019. 


För mer information, vänligen kontakta:

Tomas Carlström, VD
E-post: tomas.carlstrom@emilshus.com
Telefon: +46 70 829 52 19

Pierre Folkesson, Förvaltningschef
E-post: pierre.folkesson@emilshus.com
Telefon: +46 70 632 17 08 

Emilshus är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i Småland. Den 1 oktober 2019 uppgick fastighetsbeståndet till 160 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 32 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, och kontor. Emilshus grundades 2018 och har sitt säte i Vetlanda.