linkedIn Cision
Publicerad: 2020-12-14

Emilshus förvärvar 11 fastigheter i Småland

Emilshus har förvärvat livmedelsfastigheter med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 185 mkr.


Den totala uthyrbara arean uppgår till 13 000 kvm med ett årligt hyresvärde om 14,1 mkr. Samtliga fastigheter förhyrs av Coop och säljare är Brinova Holding AB samt Swedish Logistic Propery AB. Fastigheterna tillträds under december 2020.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: ‭0383-212 05

Om Emilshus 

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgick per 30 juni 2021 till cirka 482 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 91 fastigheter inom segmenten lätt industri, industriservice/ proffshandel, externhandel och dagligvaruhandel.