linkedIn Cision
Publicerad: 2020-11-20

Emilshus förvärvar industri- och lagerfastigheter i Småland

Emilshus har i tre separata affärer förvärvat fastigheter för 239 mkr

I Vetlanda har Emilshus förvärvat en större industrifastighet med en uthyrbar area om 48 100 kvm. Hyresvärdet uppgår till 18 mkr med en genomsnittlig duration om 8 år.

I Växjö har Emilshus förvärvat en industri- lagerfastighet med en uthyrbar area om 5 100 kvm. Hyresvärdet uppgår till 6,2 mkr med en genomsnittlig duration om 6 år.

I Kalmar har Emilshus förvärvat en industri- lagerfastighet med en uthyrbar area om 3 700 kvm. Hyresvärdet uppgår till 2,5 mkr med en genomsnittlig duration om 4 år.

Samtliga fastigheter tillträds i december 2020.

Om Emilshus 

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgick per 30 juni 2021 till cirka 482 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 91 fastigheter inom segmenten lätt industri, industriservice/ proffshandel, externhandel och dagligvaruhandel.