linkedIn Cision
Publicerad: 2021-03-17

Emilshus offentliggör obligationsprospekt

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus” eller ”Bolaget”) har nyligen emitterat obligationer om SEK 150 miljoner (”Obligationerna”) och därmed utökat sitt obligationslån med slutligt förfall i december 2022 (ISIN: SE0013409265).

 

Inför Obligationernas notering på Nasdaq Stockholm Corporate Bond List har Emilshus upprättat ett obligationsprospekt som idag, den 17 mars 2021, godkänts av Finansinspektionen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se, samt på Bolagets hemsida, www.emilshus.com.

 

Denna information är sådan information som Emilshus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 296/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 mars 2021, kl. 15.00 CET.

 

Läs obligationsprospekt i sin helhet här

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: ‭0383-212 05

Om Emilshus 

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgick per 30 juni 2021 till cirka 482 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 91 fastigheter inom segmenten lätt industri, industriservice/ proffshandel, externhandel och dagligvaruhandel.